Tag: onearoon


no image avaiable

ไอเดีย จัดช่อดอกไม้แห้ง ดอกบัวอบแห้ง แบบง่ายๆ


ไอเดีย จัดช่อดอกไม้แห้ง ดอกบัวอบแห้ง แบบง่ายๆ การจัดช่อดอกไม้มักจะเป็นวิธีแรกๆ ที่นิยมนำมาใช้ในการจัดการดอกไม้ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่กัน ซึ่งการจัดช่อดอกไม้แห้งจะมีวิธีการที่เหมือนกับการจัดช่อดอกไม้แบบทั่วไป แต่แตกต่างกันเล็กน้อยที่เทคนิคและการเลือกใช้พรรณไม้ที่มีความสวยงามคงทนและคงรูปได้แม้ดอกแห้ง เพื่อทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น


no image avaiable

ดอกบัวอบแห้ง วิธีจัดช่อดอกไม้แห้ง ทำเสริมรายได้ ที่น่าสนใจ


ดอกบัวอบแห้ง วิธีจัดช่อดอกไม้แห้ง ทำเสริมรายได้ ที่น่าสนใจ นอกจากดอกไม้สดแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนั่นก็คือการจัด ‘ดอกไม้แห้ง’ ซึ่งนำมาจัดตกแต่งแลดูสวยงาม อีกทั้งยังนำมาจัดได้เป็นรูปแบบที่มีความหลากหลาย สามารถนำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษได้ เนื่องในโอกาสต่างๆ ก็เหมาะทั้งนั้น