อุปกรณ์ไร้สายส่องสว่างการทำงานของเซลล์ประสาทในสมอง

no image avaiable

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองเป็นผลมาจากเซลล์ประสาทที่ส่งและรับสัญญาณในเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ เครือข่ายเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถหยิบกาแฟสักถ้วย หัวเราะเยาะเรื่องตลกหรือลุกขึ้นจากเก้าอี้ เมื่อเซลล์ประสาทบางส่วนส่งและรับและส่งสัญญาณไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น โรคลมบ้าหมู ภาวะซึมเศร้า การเสพติด และความเจ็บปวดเรื้อรัง

นักวิจัยด้านวิศวกรรมกำลังสร้างเครื่องมือใหม่สำหรับวิธีการที่เรียกว่าออปโตเจเนติกส์ซึ่งจะส่องแสงไปที่เซลล์ประสาทเฉพาะในสมองเพื่อกระตุ้นหรือระงับกิจกรรม การทดลองเกี่ยวกับออปโตเจเนติกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมอง ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาและทดสอบวิธีรักษาโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคทางระบบประสาท