สหรัฐฯ เตรียมรับมือก๊าซมีเทนรั่วจากบ่อน้ำมันและก๊าซ

no image avaiable

สหรัฐฯ เตรียมประกาศมาตรการป้องกันก๊าซมีเทนจากก๊าซเรือนกระจกหลายล้านตันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ มาตรการดังกล่าวจะกำหนดเป้าหมายการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั่วสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพมากที่สุดและมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นหนึ่งในสามจากกิจกรรมของมนุษย์จะมีการประกาศความร่วมมือระดับโลก

ในการลดก๊าซมีเทนในการประชุมสภาพภูมิอากาศ COP26 ในเมืองกลาสโกว์เมื่อวันอังคาร หลายสิบประเทศได้เข้าร่วมโครงการที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเพื่อลดการปล่อยก๊าซอย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับระดับ 2020 อย่างไรก็ตาม จีน รัสเซีย และอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซมีเทนอันดับต้นๆ ของโลก ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าว จุดสนใจหลักของความพยายามในการควบคุมภาวะโลกร้อนคือคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การผลิตไฟฟ้าและการล้างป่า